Cenovnik važi od 01.01.2024. godine.


Cenovnik važi od 01.01.2024. godine.

Cenovnik je uskladjen  sa  Najnižim mesečnim (zakonskim)osnovicama zarade  za uplatu socijalnih doprinosa.

Poslodavac može da uveća postojeću cenu prema svom normativu za posebne uslove rada i kvalitet izvršenog posla.

Za rad noću i u dane državnog praznika cena se uvecava ( 26%).
Zadruga prijavljuje zadrugare (osim studenata) na obavezno socijalno osiguranje i upisuje im radni staž po tom osnovu.

Za rad preko omladinske zadruge se  otvara uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji može da traje do 120 radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produžiti u zavisnosti od Vaših stvarnih potreba. (obrazac pojedinačnog ugovora)

Poslodavac može lako da obezbedi radnika, za 1 dan, sa svom pratećom dokumentacijom...

Cena rada za kraće poslove se ugovara kao dnevnica ili kao (1/2) dnevnice do 4 sata rada, a za poslove u kontinuitetu (mesečno), po radnom času.

Preuzmite generalni cenovnik usluga-ponudu zadruge   

16736024101_slika.jpg
 
16736024272_slika.jpg