Za poslodavce - cena rada, ugovor o saradnji...


Za poslodavce - cena rada, ugovor o saradnji...

Poslodavci

 

CENA RADA

Prilikom ugovaranja obavljanje poslova, Omladinska zadruga i Poslodavac utvrđuju cenu rada u skladu sa Cenovnikom zadruge, odnosno ponuđenim zaradama poslodavca.

[Cenovnik rada]

 

UGOVOR O SARADNJI

Poslodavac i Omladinska zadruga potpusuju medjusobni ugovor o saradnji i upućivanju zadrugara na rad kod Poslodavca. Pogledajte tekst ugovora koji potpisujemo sa svim poslodavcima:

[Generalni ugovor o saradnji]

 

OBAVEZE ZADRUGE:

 • - otvaranje UPUTA OMLADINSKE ZADRUGE

 • - izdavanje POJEDINAČNOG UGOVORA izmedju poslodavca i radnika

 • - obezbeđivanje potrebnog broja izvršioca kroz predselekciju i regrutaciju

 • - obezbedjivanje rezervnih izvršioca za zamenu

 • - sastavljanje računa za  izvršene  usluge zadrugara 

 • - obračun i isplata uplaćenih bruto zarada zadrugara

 • - vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staza  kod nadležnih fondova PIO i ZDR,

 • - druge administrativne poslove (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd) 

 

OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac-Naručilac ima obavezu da:

 • - da zakljuci pojedinačni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom,   

 • - da evidentira radni učinak  radnika  na ( obrascu uputa   ili obračunskom listu)

 •  - uplata ugovorenih naknada zadrugara omladinskoj zadruzi,

 • - da rukovodi procesom rada i vrsi  neposredni nadzor nad radnicima,

 • - da obezbedi opremu i sredstva za rad,

 • - da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa [pregled min.osnovice zarade]