Tražite radnike


Tražite radnike

Tražite novo radno osoblje

- Koji broj izvršilaca Vam je potreban?

 - Za koji period su Vam potrebi radnici?

 - Opis poslova koji će radnici obavljati?

 - Lokacija obavljanja poslova?

 - Iznos i dinamika isplata zarada?

Već imate radnike koje bi ste angažovali preko zadruge?

POZOVITE NAS!

poslovnica 1  Birčaninova 42  

011/ 3650-156, 3650-157

011/ 3650-158, 3650-159

poslovnica 2 Kneginje Zorke 5

011/344-33-81, 243-54-86

 

 

Poslodavac je u obavezi da pre početka saradnje sa zadrugom dostavi podatke o identifikaciji svoje firme, odnosno da ukoliko potražuje radnike, dostavi overen zahtev za radnicima na tel/fax ili na e-mail zadruge i to podatke sadržane u obrascu.

[UPITNIK ZA POSLODAVCE]

Omladinska zadruga i poslodavac na početku saradnju, ugovaraju angažovanje zadrugara po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko zadruge, potpisivanjem Generalnog ugovora o saradnji.

 

Omladinska zadruga vodi sve evidencije o radu i zaradama , u skladu sa zakonom , vrsi prijavu i odjavu radnika ,obracun zarade i isplatu radnika po zavrsenom poslu. Opsirnije u sekciji ...>Propisi

 

Za rad preko omladinske zadruge otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji moze da traje od 1-og dana do 120 radnih dana. Taj ugovor se moze dnevno raskinuti ili produziti u zavisnosti od Vasih stvarnih potreba.

 

Poslodavac-Naručilac ima obavezu da:

 1. da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom   
 2. da evidentira radni učinak  radnika  na (obrascu uputa   ili obračunskom listu)
 3.  uplata ugovorenih naknada zadrugara omladinskoj zadruzi
 4. da rukovodi pricesom rada i vrši neposredni nadzor nad radnicima
 5. da obezbedi opremu i sredstva za rad
 6. da postuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa 
 7. [pregled min.osnovice zarade] 
 8. Na kraju obračunskog perioda (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi  evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika.


Omladinska zadruga ima obavezu na kraju obračunskog perioda da:

 1. sastavi i pošalje račun za  izvršene  usluge zadrugara 
 2. obračuna i isplati uplaćene bruto zarade zadrugara
 3. vodi radne evidencije  i evidencije zarada,  podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staza  kod nadležnih fondova PIO i ZDR,
 4. obavlja i druge administrativne poslove (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd)