Ponuda usluga Omladinske zadruge Bulevar


Ponuda usluga Omladinske zadruge Bulevar

Ponuda omladinske zadruge (studentske zadruge)

-Radimo po principu HITNOG SERVISA, na telefonski poziv. 

-Koordiniramo studentsku mrežu po svim većim gradovima Srbije.

Angažujete studente ili nezaposlena lica na određeni period po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge, dok potreba za obavljanjem poslova postoji. Angazovanje studenata i mladih do 30 godina starosti posredstvom omladinske zadruge, predstavlja najfleksibilniji oblik zaposljavanja u zemlji.

Omladinska zadruga BULEVAR iz Beograda, nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu.

Omladinska zadruga vodi sve evidencije o radu i zaradama, u skladu sa zakonom, vrši prijavu i odjavu radnika, obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu.

Opširnije u sekciji PROPISI.

Za rad preko omladinske zadruge otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji moze da traje od 1-og dana do 120 radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produžiti u zavisnosti od Vaših stvarnih potreba.


Poslodavci

 

Poslodavac je u obavezi da pre početka saradnje sa zadrugom dostavi podatke o identifikaciji svoje firme, odnosno da ukoliko potražuje radnike, dostavi overen zahtev  radnicima na tel/fax ili na e-mail zadruge i to podatke sadržane u obrascu:

[Zahtev za radnicima]

 

Ukoliko želite da Vam zadruga dostavi PONUDU za specifične zahteve radnog angažovanja ili tendersku ponudu , potrebno je da nam pošaljete UPIT  na obrascu:

[Zahtev za izradu ponude]

 

Kod velikih sistema (javni tenderi), gde postoji potreba da se organizuje poseban protokol o saradnji, zadruga i poslodavac zaključuju - generalni ugovor o poslovnoj saradnji sa definisanim protokolom [Primer generalnog ugovora o saradnji]

 

-Mišljenje Ministarstva finansija o primeni Zakona o javnim nabavkama, na usluge omladinske zadruge.>>

 

CENA RADA

Prilikom ugovaranja obavljanje poslova, omladinska zadruga i poslodavac utvrđuju cenu rada u skladu sa cenovnikom zadruge, odnosno ponuđenim zaradama poslodavca.

[Cenovnik rada]

 

UGOVOR O SARADNJI

Poslodavac i Omladinska zadruga potpisuju međusobni ugovor o saradnji i upućivanju zadrugara na rad kod poslodavca. Pogledajte tekst ugovora koji potpisujemo sa svim poslodavcima:

[Generalni ugovor o saradnji]

OBAVEZE ZADRUGE

 • otvaranje UPUTA OMLADINSKE ZADRUGE

 • izdavanje POJEDINAČNOG UGOVORA između poslodavca i radnika

 • obezbeđivanje potrebnog broja izvršioca kroz predselekciju i regrutaciju

 • obezbeđivanje rezervnih izvršioca za zamenu

 • sastavljanje računa za  izvršene usluge zadrugara 

 • obračun i isplata uplaćenih bruto zarada zadrugara

 • vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR,

 • druge administrativne poslove (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd) 

 

 

OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac-Naručilac ima obavezu da:

 • da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom,   

 • da evidentira radni učinak  radnika  na (obrascu uputa  ili obračunskom listu)

 • uplata ugovorenih naknada zadrugara omladinskoj zadruzi

 • da rukovodi procesom rada i vrši  neposredni nadzor nad radnicima

 • da obezbedi opremu i sredstva za rad

 • da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa [pregled min.osnovice zarade] 

 

Na kraju obračunskog perioda (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika.

 

U slučaju da sami pronađete radnike, koje bi angažovali po ugovoru preko omladinske zadruge, možete ih sami prijaviti u zadrugu, ali je potrebno da priložite sledeća dokumenta :

1.-potvrdu o školovanju ( za studente indeks ) i ličnu kartu na uvid

2.-za nezaposlena lica koja više nisu na školovanju, za prijavu kod zadruge treba da ponesu radnu knjižicu na uvid, zdravstvenu knjižicu i kopiju lične karte.

[detalji postupka učlanjenja]

 

Angažovani radnici preko omladinske zadruge, otvaraju uput za rad za određenog poslodavca, sa tipskim - pojedinačnim ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.


Naručilac - poslodavac overava ostvareni učinak radnika i vraća uput u zadrugu , odnosno dostavlja zadruzi - obračunski list - radni učinak, po završetku posla.